Dokonując różnego rodzaju transakcji nie tylko pomiędzy przedsiębiorcami, ale i w relacjach przedsiębiorca – konsument, może zdarzyć się, że w celu zabezpieczenia swojego roszczenia, druga strona poprosi nas o podpisanie weksla. Oczywiście podpisanie weksla na pierwszy rzut oka może nie wydawać się niczym nadzwyczajnym w dobie, kiedy bardzo często co jakiś czas podpisujemy umowy o świadczenie różnego rodzaju usług lub dostaw towarów. Jednak to pierwsze wrażenie jest bardzo mylne. Wystawienie weksla (a więc złożenie na nim swojego podpisu) niesie bowiem dla wystawcy poważne konsekwencje. Posiadanie podpisanego weksla przez drugą stronę stosunku zobowiązaniowego  daje możliwość dochodzenia przez wierzyciela swoich należności w trybie nakazowym. Po wydaniu nakazu zapłaty w tym trybie powód może dokonać zabezpieczenia na majątku pozwanego nawet jeśli nakaz zapłaty zostanie zaskarżony zarzutami. Ponadto wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wymaga wniesienia opłaty sądowej. Wskazać również należy, że w sytuacji skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego załączenie do pozwu weksla in blanco uzupełnionego przez wierzyciela przenosi na wystawcę ciężar udowodnienia, że weksel został uzupełniony wbrew porozumieniu lub deklaracji wekslowej. Jeżeli wystawca weksla twierdziłby, że powód dochodzi na podstawie weksla kwoty wyżej niż to wynika ze stanu faktycznego, musi udowodnić taki stan rzeczy.

Podsumowując, w przypadku zdecydowania się na podpisanie weksla, radcy prawni wraz ze współpracującymi z kancelarią adwokatami, doradzają w miarę możliwości unikać wystawiania weksli in blanco co do kwoty  oraz szczegółowo przeanalizować konieczność i treść każdego podpisywanego weksla wraz z ewentualną deklaracją lub porozumieniem wekslowym.

Radca prawny

Daniel Kędzierski

Zabrze, dnia 26 maja 2017 r.