Plac Teatralny 10/203,

41-800 Zabrze

Telefon

784-400-076

Kancelaria podejmuje działania przedsądowe i sądowe w imieniu Klientów podczas dochodzenia:

  • odszkodowania za naruszenie przepisów prawa pracy dotyczących wypowiadania umowy o pracę,
  • odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • dochodzeniu niewypłaconego wynagrodzenia za świadczoną pracę oraz przepracowane nadgodziny,
  • zmiany wydanej decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w postępowaniu sądowym.