Plac Teatralny 10/203,

41-800 Zabrze

Telefon

784-400-076

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach karnych tj. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym. Wyjaśnienia wymaga, że radca prawny posiada w zakresie reprezentowania Klientów w postępowaniu karnym  takie same uprawnienia jak adwokat wskutek dokonanych zamian w Ustawie o radcach prawnych. Klienci wybierając do obsługi prawnej w sprawach karnych naszą Kancelarię mają pewność, że świadczona pomoc prawna zostanie udzielona w takim samym zakresie w jakim zostałaby udzielona przez kancelarię adwokacką.