Plac Teatralny 10/203,

41-800 Zabrze

Telefon

784-400-076

I. Kancelaria wspiera Klientów w dochodzeniu:

  • dopłaty do wypłaconego odszkodowania w związku z kolizją lub wypadkiem drogowym,
  • odszkodowania od Ubezpieczyciela w związku z wypadkiem drogowym lub kolizją, zarówno z ubezpieczenia AC i OC,
  • odszkodowania za wynajem samochodu zastępczego,
  • odszkodowania za uszkodzenia ciała i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę zaistniałych wskutek kolizji lub wypadku drogowego.

W ramach świadczonej pomocy prawnej prawnicy kancelaryjni sporządzają odwołania od decyzji ubezpieczycieli odnośnie przyznanego odszkodowania lub zadośćuczynienia oraz reprezentują Klientów w postępowaniu przedsądowym i sądowym w dochodzeniu swoich roszczeń.

II. W zależności od potrzeb Klientów podejmujemy się reprezentacji w postępowaniu windykacyjnym (przedsądowym i sądowym) zarówno wierzycieli jak i dłużników oraz przygotowujemy:

  • pozew o zapłatę,
  • odpowiedź na pozew,
  • sprzeciw i zarzuty od nakazu zapłaty.

Kancelaria w zależności od potrzeby podejmuje się reprezentacji Klientów przed sądami na terenie Zabrza, województwa śląskiego i całej Polski.