Plac Teatralny 10/203,

41-800 Zabrze

Telefon

784-400-076

  • W dzisiejszym artykule wyjaśniamy ogólnikowo czym są, w jaki sposób działają i jakie korzyści mogą przynieść pracownikowi Pracownicze Plany Kapitałowe. Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej: PPK). PPK to system oszczędzania, którym automatycznie będą objęci wszyscy pracownicy pomiędzy 18 a 54 rokiem życia. Pracownicy starsi, czyli ci którzy ukończyli 55 rok życia a nie przekroczyli jeszcze 70 […]

  • W związku z rozpoczęciem roku szkolnego wielu rodziców otrzyma propozycję przystąpienia do grupowych polis ubezpieczenia swoich pociech. Często tego rodzaju ubezpieczenia proponowane są również pracownikom przez ich nowych pracodawców. Ubezpieczenia tego rodzaju za niewygórowaną składkę oferują pewien zakres poczucia bezpieczeństwa. W praktyce naszej Kancelarii spotykamy się jednak często z sytuacją, gdy szkoda na osobie już […]

  • W związku z zakończeniem wakacji, wszystkim dzieciom przypominamy, że zgodnie z art. 91 § 2. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie.” Odpowiedzi na pytanie, co ustawodawca miał na myśli  przy stwierdzeniu, że dziecko jest obowiązane pomagać rodzicom, udzielił Sąd Najwyższy […]

  • W przypadku odniesienia obrażeń w wypadku komunikacyjnym, istnieje możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z OC sprawcy wypadku. Przypomnijmy, iż zadośćuczynienie  przewidziane w art. 445 Kodeksu cywilnego, w swoim założeniu ma na calu zrekompensowanie doznanej przez poszkodowanego szkody o charakterze niemajątkowym, czyli tak zwanej krzywdy. Przyznana przez sąd na podstawie wyżej wymienionego przepisu suma, musi […]

  • CZY MOŻNA SPRAWDZIĆ KANDYDATA U DOTYCHCZASOWEGO PRACODAWCY W praktyce rynku pracy zdarza się, iż przedsiębiorcy poszukujący pracowników weryfikują opinię o pracownikach w poprzednich lub aktualnych miejscach pracy. Często odbywa się to nie tylko bez zgody, ale i wiedzy samego zainteresowanego. W kontekście ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) rodzi się pytanie czy takie działanie jest […]

  • Bardzo często przy pożyczkach i kredytach udzielanych konsumentom, zarówno przez banki jak i pożyczkodawców pozabankowych stosowane są jednocześnie dwie formy wynagrodzenia – odsetki i prowizja. Nie budzi wątpliwości dopuszczalność takiego rozwiązania, o ile maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu mieszczą się w granicach określonych przez art. 36a ustawy z dnia z dnia 12 maja 2011 roku o […]

  • Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym, osoba powołana do spadku może przyjąć spadek wprost, przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek odrzucić.  Instytucje spisu inwentarza jak również wykazu inwentarza wiążą się bezpośrednio z drugim z wymienionych wyżej sposobów przyjęcia spadku. Przypomnijmy, iż przyjęcie spadku wprost oznacza przyjęcie nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe, z kolei […]

  • Kwestie obowiązków ciążących na dotychczasowym właścicielu samochodu, w przypadku jego sprzedaży, reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 32 rzeczonej ustawy na dotychczasowym właścicielu pojazdu ciąża dwa obowiązki.  W pierwszej kolejności ustawa przewiduje, iż posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo […]

  • 12 lipca 2019 roku wejdą w życie zapisy ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 53, dalej: u.d.p.). Wskazany akt prawny służyć ma zapewnieniu bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Wprowadza on stanowczy zakaz sporządzania bez podstawy prawnej kopii dokumentów. Wymierzony jest on w szczególności w praktykę tworzenia tzw. „dokumentów kolekcjonerskich, […]

  • Nieregulowanie lub nieterminowe regulowanie należności czynszowych wynikających z umowy najmu mieszkania komunalnego, wcześniej czy później będzie się wiązało ze zdecydowanymi działaniami ze strony gminy, która wytoczy powództwo o zapłatę należności czynszowych przed sądem. W jednym z naszych niedawnych artykułów wyjaśniliśmy, w jaki sposób osoba która w lokalu nie zamieszkiwała, a zostało przeciwko niej wytoczone powództwo […]

1 2 3 6