W jednym w naszych ostatnich artykułów poruszaliśmy temat możliwości otrzymania rekompensaty za opóźniony czy też odwołany lot. W niniejszym artykule wskażemy do jakiej innej pomocy uprawnieni są pasażerowi, których lot się opóźnił, został odwołany bądź którym odmówiono wejścia na pokład. Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, poza obowiązkiem wypłaty odszkodowania obciąża przewoźnika również obowiązkiem opieki nad pasażerami. Rozporządzenie przewiduje, iż przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom nieodpłatnie posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Nadto, pasażerowie powinni mieć zapewnione zakwaterowanie w hotelu w przypadku gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera, a także transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym). Dodatkowo, pasażerom bezpłatnie przysługują dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopis, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe. W przypadku odwołania lotu pasażerowie są również uprawnieni do zwrotu w terminie 7 dni pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został zakupiony za część podróży która się nie odbyła, jak również za tę część trasy, która co prawda odbyła się bez przeszkód, jednak z uwagi na niemożliwość jej kontynuacji, stała się dla pasażera bezcelowa.  Pasażer ma prawo również prawo do zmiany planu podróży do miejsca docelowego na porównywalnych warunkach w najwcześniejszym możliwym terminie bądź też może odbyć tę podróż w innym dogodnym dla siebie czasie. Pamiętać należy, iż pasażerowi, który skorzystał z opcji zmiany planu podróży w dalszym ciągu przysługuje odszkodowanie o którym mowa w rozporządzeniu. Jego wysokość może jednak zostać pomniejszona o 50% w przypadku gdy czas przylotu lotu alternatywnego nie przekroczył czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego połączenia o 2 godziny w przypadku połączeń o długości do 1500km, 3 godzin w przypadku połączeń od 1500 km do 3500 km, a w przypadku połączeń dłuższych niż 3500 km nie przekroczył 4 godzin.

Radca prawny, Zabrze, dnia 31 maja 2019 r.