Plac Teatralny 10/203,

41-800 Zabrze

Telefon

784-400-076

  • POTWÓR ZE SZWAJCARII ZNÓW ZATAKUJE? TEMAT KREDYTÓW WE FRANKACH W NATARCIU   W powieści Mary Shelley „Frankenstein” zamieszkały w Szwajcarii młody naukowiec, kierując się szlachetnymi pobudkami, ignorując zdroworozsądkowe ostrzeżenia tworzy istotę, którą obdarza życiem. Z czasem monstrum staję się zagrożeniem dla swego twórcy i jego najbliższych, w końcu doprowadzając młodego Frankensteina do upadku.   Wkrótce […]

  • Postępowanie sądowe jest zasadniczo dwuinstancyjne. Oznacza to, że strona nieusatysfakcjonowana z wyroku sądu I instancji w sprawie karnej lub cywilnej (w tym gospodarczej, rodzinnej lub pracowniczej) może złożyć apelację do sądu II instancji. Niezależnie od wyniku postępowania apelacyjnego zaskarżenie wyroku apelacją wstrzymuje jego prawomocność, a co do zasady również – jego wykonalność. Oznacza to, że […]

  • W załączeniu do niniejszego postu udostępniamy uzasadnienie wypowiedzenia dotychczasowego czynszu najmu za lokal mieszkalny, które otrzymała nasza klientka. Jeżeli podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku nie przekroczy albo nie następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, wówczas wypowiedzenie dotychczasowego czynszu nie wymaga uzasadnienia. Jednakże […]

  • W ostatnim czasie coraz częściej odwiedzają naszą kancelarię mieszkańcy Zabrza w związku z dokonanymi wypowiedzeniami stawki czynszu najmu za lokal komunalny. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w wypowiedzeniu powołuje się na Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze nr 597/ZM/2019 z dnia 26 lipca 2019 r., jednakże treści powołanego zarządzenia nie załącza. W sytuacji otrzymania wypowiedzenia stawki czynszu doradzamy bezzwłocznie […]

  • W dzisiejszym artykule wyjaśniamy ogólnikowo czym są, w jaki sposób działają i jakie korzyści mogą przynieść pracownikowi Pracownicze Plany Kapitałowe. Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej: PPK). PPK to system oszczędzania, którym automatycznie będą objęci wszyscy pracownicy pomiędzy 18 a 54 rokiem życia. Pracownicy starsi, czyli ci którzy ukończyli 55 rok życia a nie przekroczyli jeszcze 70 […]

  • W związku z rozpoczęciem roku szkolnego wielu rodziców otrzyma propozycję przystąpienia do grupowych polis ubezpieczenia swoich pociech. Często tego rodzaju ubezpieczenia proponowane są również pracownikom przez ich nowych pracodawców. Ubezpieczenia tego rodzaju za niewygórowaną składkę oferują pewien zakres poczucia bezpieczeństwa. W praktyce naszej Kancelarii spotykamy się jednak często z sytuacją, gdy szkoda na osobie już […]

  • W związku z zakończeniem wakacji, wszystkim dzieciom przypominamy, że zgodnie z art. 91 § 2. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie.” Odpowiedzi na pytanie, co ustawodawca miał na myśli  przy stwierdzeniu, że dziecko jest obowiązane pomagać rodzicom, udzielił Sąd Najwyższy […]

  • W przypadku odniesienia obrażeń w wypadku komunikacyjnym, istnieje możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z OC sprawcy wypadku. Przypomnijmy, iż zadośćuczynienie  przewidziane w art. 445 Kodeksu cywilnego, w swoim założeniu ma na calu zrekompensowanie doznanej przez poszkodowanego szkody o charakterze niemajątkowym, czyli tak zwanej krzywdy. Przyznana przez sąd na podstawie wyżej wymienionego przepisu suma, musi […]

  • CZY MOŻNA SPRAWDZIĆ KANDYDATA U DOTYCHCZASOWEGO PRACODAWCY W praktyce rynku pracy zdarza się, iż przedsiębiorcy poszukujący pracowników weryfikują opinię o pracownikach w poprzednich lub aktualnych miejscach pracy. Często odbywa się to nie tylko bez zgody, ale i wiedzy samego zainteresowanego. W kontekście ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) rodzi się pytanie czy takie działanie jest […]

  • Bardzo często przy pożyczkach i kredytach udzielanych konsumentom, zarówno przez banki jak i pożyczkodawców pozabankowych stosowane są jednocześnie dwie formy wynagrodzenia – odsetki i prowizja. Nie budzi wątpliwości dopuszczalność takiego rozwiązania, o ile maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu mieszczą się w granicach określonych przez art. 36a ustawy z dnia z dnia 12 maja 2011 roku o […]

1 2 3 6