„Radca prawny i adwokat – różnice i podobieństwa”

Zdarza się, że czasami Klienci naszej Kancelarii w Zabrzu proszą o wyjaśnienie różnicy pomiędzy radcą prawnym, a adwokatem. Adwokat w przekonaniu społeczeństwa głównie specjalizuje się w sprawach karnych i rodzinnych, natomiast do radcy prawnego jest przypięta „łatka” prawnika obsługującego podmioty gospodarcze. Z tego względu wyjaśnienia wymaga, że w chwili obecnej radca prawny może reprezentować klientów indywidualnych nie tylko w sprawach karnych i rodzinnych, ale i w każdego rodzaju sprawach które może przyjąć do prowadzenia adwokat, czyli także w sprawach spadkowych, windykacyjnych, dotyczących dochodzenia odszkodowania, lub zniesienia współwłasności. Zarówno radca prawny, jak i adwokat może reprezentować klientów przed organami ścigania, organami administracji publicznej, jak i w sądach we wszystkich instancjach. Ponadto radca prawny i adwokat są zobowiązani w sprawach które prowadzą do zachowania tajemnicy zawodowej w ramach wykonywania zawodu zaufania publicznego. Na sali sądowej radca prawny występuje w todze z niebieskim żabotem, natomiast adwokat z zielonym.

Zgodnie z art. 6. 1. Ustawy o radcach prawnych „. Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.”, natomiast zgodnie z art. 4. 1 Prawo o adwokaturze „Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.” Jak zatem widać na powyższym przykładzie, ustawodawca wręcz w identyczny sposób opisuje sposób świadczenia przez radcę prawnego i adwokata pomocy prawnej na rzecz klientów.

Zabrze jako miasto liczące około 172 tys. ludności jest bogate w radców prawnych i adwokatów, dlatego mamy nadzieję, że niniejszy artykuł chociaż trochę przybliżył te dwa zawody.

radca prawny-Zabrze

Radca prawny, Zabrze 10 września 2017 r.