W dzisiejszych czasach coraz częściej można spotkać się z sytuacją, kiedy różnego rodzaju przedstawiciele handlowi pukając do naszych drzwi próbują sprzedać oferowane przez siebie usługi lub towary. W niektórych przypadkach niestety owi przedstawiciele handlowi celowo wprowadzają w błąd potencjalnych klientów często podając się za przedstawicieli znanych operatorów telekomunikacyjnych, sprzedawców energii elektrycznej lub gazu, oferując jedynie z pozoru bardziej korzystne warunki umowy. Najczęściej „ofiarami” nieuczciwych sprzedawców zostają osoby w starszym wieku, które w większym stopniu są podatne na manipulacje. Zatem jeżeli podpiszemy lub nasi najbliżsi podpiszą umowę z przedsiębiorcą bądź jego przedstawicielem w swoim domu lub mieszkaniu, która wskutek braku możliwości bardziej szczegółowego zbadania oferuje warunki dla nas niekorzystne, bądź zwyczajnie jeżeli się rozmyślimy i postanowimy wycofać z umowy, wówczas należny pamiętać o prawie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od takiej umowy, jeżeli zgodnie z art. 3 ustawy o prawach konsumenta, stosowanie w/w ustawy co do zawartej umowy nie zostaje wyłączone. Jak stanowi art. 27 ustawy o prawach konsumenta, na złożenie oświadczenia o odstąpieniu mamy 14 dni od momentu podpisania umowy poza lokalem przedsiębiorcy, natomiast jeżeli przedsiębiorca zaniecha swojego obowiązku poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy, to okres na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, co do zasady przedłuża się do 12 miesięcy. Wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy pamiętać, żeby prawidłowo zaadresować przesyłkę pocztową, wskazać przedsiębiorcę do którego jest kierowane oświadczenie i swoje dane, pamiętajmy także żeby zatytułować pismo  oraz poinformować adresata od której umowy odstępujemy (najlepiej wskazać datę zawarcia umowy i nazwę umowy). Pismo należy przesłać przesyłką poleconą, by w sytuacji ewentualnego sporu, móc udowodnić, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone terminowo.

Radca prawny, Zabrze dnia 15.06.2017 r.