W dzisiejszym artykule wyjaśniamy ogólnikowo czym są, w jaki sposób działają i jakie korzyści mogą przynieść pracownikowi Pracownicze Plany Kapitałowe. Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej: PPK). PPK to system oszczędzania, którym automatycznie będą objęci wszyscy pracownicy pomiędzy 18 a 54 rokiem życia. Pracownicy starsi, czyli ci którzy ukończyli 55 rok życia a nie przekroczyli jeszcze 70 roku życia, będą objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym tylko w wypadku, jeżeli sami złożą oświadczenie o woli przystąpienia do programu. Wprowadzony system ma na celu zapewnienie obywatelom zabezpieczenia na przyszłość poprzez dostarczenie dodatkowych środków finansowych po przejściu na emeryturę. Należy podkreślić, że system oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych jest systemem dobrowolnym i w każdym momencie pracownik będzie mógł zrezygnować z tego sposobu oszczędzania.

Środki gromadzone na koncie utworzonym w ramach PPK będą pochodziły z trzech różnych źródeł. Pierwszym z nich będzie pracodawca, który obowiązkowo będzie wpłacał 1,5% wartości wynagrodzenia brutto pracownika. Kwota ta może ulec zwiększeniu aż do 4,0% wartości wynagrodzenia brutto pracownika na skutek wpłacania składek tzw. dodatkowych w wysokości maksymalnie 2,5% wynagrodzenia. Pracownik z kolei będzie obowiązany do wpłacania  2% wynagrodzenia tytułem składki obowiązkowej, będzie mógł ponadto wpłacać dodatkowo 2% wartości wynagrodzenia (łącznie również maksymalnie 4%). Trzecim źródłem z którego będą pochodzić oszczędności gromadzone na koncie PPK będą wpłaty pochodzące ze Skarbu Państwa. Skarb Państwa będzie przekazywał na konto PPK wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, jak również po spełnieniu określonych warunków będzie możliwe otrzymanie corocznej  dopłaty w wysokości 240 zł.

Co istotne, zgromadzone na koncie środki pieniężne będą stanowić własność pracownika i będą podlegać dziedziczeniu. Wypłata zaoszczędzonych pieniędzy nastąpi po  ukończeniu przez pracownika 60 roku życia, co nie oznacza jednak, że pracownik nie będzie mógł wypłacić środków wcześniej, jednak wcześniejsza wypłata, będzie mniej opłacalna. W związku z faktem, iż Pracownicze Plany Kapitałowe są systemem dobrowolnym, zawsze będzie można rezygnować z uczestnictwa w programie. Istnieje również możliwość oszczędzania dłużej niż do 60 roku życia. Część środków wypłacanych pracownikowi po osiągnięciu wyżej wskazanego wieku, będzie wypłacona jednorazowo tj. 25% wszystkich zgromadzonych na koncie pieniędzy, a pozostała część wypłacana będzie ratalnie, w co najmniej 120 ratach.

 

Radca prawny, Zabrze dnia 16 września 2019 r.