Plac Teatralny 10/203,

41-800 Zabrze

Telefon

784-400-076

  • Jeżeli pracownik górnictwa przeszedł na wcześniejszą emeryturę, a następnie choćby przez niedługi czas kontynuował  zatrudnienie i odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne, może starać się o ponowne przeliczenie emerytury. Po przeliczeniu kwota emerytury może być wyższa od kwoty dotychczas uzyskiwanej przez emeryta górniczego. Podstawą przeliczenia emerytury będzie w takim przypadku art. 110a ustawy z dnia 17 […]

  • Pracowników informujemy, a pracodawcom przypominamy, że jeżeli z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub z umowy o pracę nie wynika, że wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacone przed 10 dniem następnego miesiąca kalendarzowego za przepracowany poprzedni miesiąc, to wówczas zgodnie z art. 85 §  2.  Kodeksu pracy „Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z […]