Plac Teatralny 10/203,

41-800 Zabrze

Telefon

784-400-076

  • Zawierając umowę sprzedaży samochodu pomiędzy osobami fizycznymi niezależnie, czy jako kupujący, czy jako sprzedawca, zawsze należy pamiętać o treści art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach […]

  • Z praktyki kancelaryjnej wynika, że najczęściej obowiązek alimentacyjny zostaje nałożony na ojca dziecka nieprowadzącego wspólnie z matką dziecka gospodarstwa domowego, dlatego omówimy w artykule sytuację kiedy to ojciec jest zobowiązany płacić alimenty dziecku i wytłumaczymy jak ustalić potrzeby uprawnionego wpływające na wypłacane alimenty. Jednakże opisane poniżej kryteria, które wpływają na wysokość ustalanych lub zasądzanych alimentów […]

  • Coraz częściej w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię stykamy się z sytuacjami, kiedy profesjonalne podmioty wyspecjalizowane w windykacji – zwłaszcza skupujące długi fundusze sekurytyzacyjne – podejmują czynności mające na celu odzyskanie przedawnionych wierzytelności. W szczególności podmioty takie kierują sprawy o przedawnione roszczenia na drogę sądową a dłużnicy otrzymują z sądu nakazy zapłaty i mają wątpliwości […]

  • „Radca prawny i adwokat – różnice i podobieństwa” Zdarza się, że czasami Klienci naszej Kancelarii w Zabrzu proszą o wyjaśnienie różnicy pomiędzy radcą prawnym, a adwokatem. Adwokat w przekonaniu społeczeństwa głównie specjalizuje się w sprawach karnych i rodzinnych, natomiast do radcy prawnego jest przypięta „łatka” prawnika obsługującego podmioty gospodarcze. Z tego względu wyjaśnienia wymaga, że w chwili […]

  • Coraz częściej dokonując zakupów różnego rodzaju towarów np. w postaci odzieży lub sprzętu elektronicznego, możemy się spotkać z informacją, że ewentualna reklamacja może zostać dokonana wyłącznie za okazaniem paragonu. Co zatem w sytuacji kiedy paragon potwierdzający zakup naszego towaru zgubimy lub ulegnie wyblaknięciu, a towar się zwyczajnie zepsuje ? Wbrew pozorom i niektórym oświadczeniom przedsiębiorców […]

  • Miło nam poinformować, że w związku z rozwojem Kancelarii od września 2017 r. w Zabrzu w dawnym budynku Mostostalu przy ul. Wolności 261, zacznie funkcjonować nowy oddział Kancelarii. Nowo powstały oddział będzie się głównie specjalizował w obsłudze przedsiębiorców i w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

  • Najczęstszym skutkiem zdarzenia drogowego jest uszkodzenie pojazdu osoby poszkodowanej. Naprawienie poniesionej z tego tytułu szkody następuje z reguły z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy. Sposób naprawienia szkody i wysokość odszkodowania zależeć jednak będzie od charakteru szkody. Może ona być bowiem całkowita lub częściowa. Zgodnie z art. 363 § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru […]

  • W celu zaznajomienia się z wykonywanym przez radcę prawnego zawodem i uświadomienia, że w zakresie kompetencji przysługują radcy prawnemu te same uprawnienia które posiada adwokat, zapraszamy do zapoznania się z klipem informującym o naszym zawodzie.

  • W okresie wakacyjnym, kiedy już rozpoczynamy nasz upragniony urlop po ciężkim i długim roku pracy, może się zdarzyć niefortunnie, że samolot który akurat miał nas przetransportować do miejsca wypoczynku odnotował znaczne opóźnienie lub został odwołany. W takim stanie rzeczy przychodzi na ratunek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261 z 2004 roku  ustanawiające wspólne zasady […]

  • Z przyjemnością informujemy, że zespół Kancelarii wzbogacił się o nowego profesjonalnego pełnomocnika. Serdecznie gratulujemy już oficjalnie mecenasowi Świerkoszowi uzyskania tytułu radcy prawnego.